Kwaliteitskalender 2018 Meander MC >

Een maandkalender ontworpen waarbij 12 thema’s/statements aanbod komen. Door middel van 12 illustraties wordt kenbaar gemaakt hoe men met concreet gedrag en tips, de thema’s onder de aandacht brengt en de afspraken nakomt. De personages uit de themafilmpjes hebben we als uitgangspunt genomen voor de collage-achtige illustraties, zodat tijdens het hele kwaliteitsjaar (NIAZ) er een eenduidige uitstraling is.