NRC

Nationaal Restauratie Centrum is voor bevorderen van kennis van restauratietechnieken, -ambachten en monumentenzorg. Dat doen we met korte bij- en nascholingscursussen voor: timmerkrachten, metselaars, stucadoors, schilders en glazeniers, | aannemers, opzichters | ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, | architecten en studenten.

gerealiseerde onderdelen:

BEELDMERK
HUISSTIJL
CORRESPONDENTIESET
BROCHURES
FOLDERS
POWERSPORT SJABLONEN
WORD SJABLONEN