Pieters en Bloklands Gasthuis

Het St. Pieters en Bloklands Gasthuis biedt op beide locaties een woonomgeving voor mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben.

Heldere en toegangkelijke website door analyseren van informatie en de doelgroepen. De website geeft informatie over de diensten van St. Pieters en Bloklands Gasthuis op een heldere wijze.

De website is responsieve, hierdoor wordt de website op alle apparaten (smartphones | tablets) goed weergegeven.

> bezoek website

gerealiseerde onderdelen:
WEBSITE
RESPONSIVE WEBSITE
WORDPRESS
SEO
RESTYLING BEELDMERK